Murupolku

Häiriötilanteet


Häiriötilanteet
 

Asumisessa on aina tärkeää ottaa huomioon myös toiset talon asukkaat. Kukaan itse tai hänen vieraansa ei saa käyttäytymisellään häiritä toisen asumisviihtyisyyttä. Joskus kuitenkin saattaa tulla ongelmia.

Jos joku aiheuttaa sinulle ja toisille asukkaille häiriötä - isännöitsijän on mahdollista puuttua asiaan vain kirjallisen ilmoituksen perusteella.

Yöaikana (klo 22-07) tapahtuvasta häiriöstä voi ilmoittaa Itä-Suomen Turvapalveluun puh. 0400 - 670610. Ilmoituksen turvapalvelulle voi tehdä nimettömänä.


Asukkaat voivat  yhdessä tehdä kirjallisen, vähintään kahden asukkaan allekirjoittaman valituksen, jossa tulee näkyä häiriön laatu, päivämäärä ja kellonaika. Valitus on toimitettava Pieliskodit Oy:n toimistoon.

Tässä vaiheessa on myös hyvä huomioida, että valituksen tekijän on oltava valmis lähtemään todistajaksi, jos juttu etenee käräjäoikeuteen saakka.

Joissakin tapauksissa voi olla tarpeellista ottaa yhteyttä poliisiin, yleinen hätänumero 112.