Hakuohjeet

 

Asukasvalinta

Asukkaat haettavina oleviin asuntoihin valitaan asuntohakemusten perusteella.

Valintaohjeet

Asukasvalinnoissa noudatetaan ARA:n sekä yhtiön omistajan Lieksan kaupungin antamaa ohjeistusta. Pääpaino valinnoissa on hakijan asunnon tarpeella. Hakijoiden toiveet pyritään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan.

Valinnoissa huomioidaan hakijan aikaisempi asuminen Pieliskodeilla, jolloin

  • hakijan jolla on entisestä vuokrasuhteesta aiheutuneita vuokrarästejä on maksettava vuokravelat ennen uuden vuokrasopimuksen tekemistä
  • hakijaa, jonka aikaisempi vuokrasuhde on purettu esim. aiheutetun häiriön tai huoneiston huonon hoidon takia ei valittu uuteen asuntoon
  • myös muu asumishistoria Pieliskotien asunnoissa voi vaikuttaa valinnoissa (esim. aikaisemmat varoitukset, maksurästit jne.)
  • ns. asunnonvaihtaja valitaan vain, jos asunnon vaihtoon on perusteltu syy eli isompaan/pienempään asuntoon (ei siis epämiellyttävät naapurit, epäviihtyisä tai rauhaton asuinympäristö tms.). Poikkeuksena ovat asunnot, joihin ei ole muita hakijoita ja joihin voidaan valita asunnon vaihtajia tarpeesta riippumatta. Asunnon vaihdoissa etusija on perustellusta syystä samassa kiinteistössä jo asuvilla asunnon vaihtoa hakevilla

Valinnoissa huomioidaan myös tiedossa olleet häiriöt muille vuokranantajille, häädöt tms.

Luottotiedot tarkistetaan Asiakastieto Oy:n rekisteristä.

Vieraspaikkakuntalaisista hakijoista etusijalla ovat hakijat, joilla on todellinen  asunnontarve esim. saatu työ- tai opiskelupaikka tai toimeentulo on muuten turvattu esim. eläkeläiset.


Asuntohakemuksen liitteet

  • palkkatodistus tai viimeisin palkkalaskelma
  • yrittäjiltä viimeisin tilinpäätös
  • selvitys muusta toimeentulosta (mm. vanhempainraha, työttömyyspäiväraha, eläketodistus)
  • vuoden 2017 esitäytetyn veroilmoituksen erittelyosa 18-vuotta täyttäneiltä
  • kopio passista ja oleskeluluvasta tai rekisteröintitodistus muilta kuin Suomen kansalaisilta